Termín semináře 3. ročníku ve dnech 7. – 10. března 2015

Termín semináře  3. ročníku ve dnech 7. – 10. března 2015

 

Teorie:
FTVS-UK v Praze, José Martího 31, Praha 6, učebna U 6

7.3. /  9:00  –  18:15  Teorie
8.3. /  9:00  –  18:15  Teorie

Praxe:
PGAC – vzdělávací a školicí středisko FSGA – GC Dejvice, Podbabská 81/17, Praha 6

9.3. /  9:00  –  18:15  Praxe

10.3. /  9:00  –  18:15  Praxe

 

Praxe – golfové hole s sebou – nutné

Sportovní obuv bez spike.

 

1. seminář

Teaching and Coaching

praxe PN Vyučovací hodina – rozbor výuky praktikantů
AB Vyučovací hodina – základní fáze výuky

Golf technique

praxe PN Stavba golf.švihu
Základní chyby
AB Prostředky k opravě techniky

Sport Science applied to golf

teorie TG Biomechanika
PM Základy sportovní psychologie
AB Business
Golf a životní prostředí
VS Kondiční trénink

 

Povinností studentů je dodržovat a chovat se v souladu s „Etickým kodexem“ české PGA.
Další informace k semináři naleznete na stránkách PGAC – vzdělávání – e-learning.

 

Mgr. Petr Nemec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC
Gsm:+420 739 422 456
nemec@fivestaracademy.cz