Learn Anything Online

Suspendisse ante mi, iaculis ac eleifend id, venenatis non eros. Sed rhoncus gravida elit, eu sollicitudin sem iaculis. Proin scelerisque, ipsum mollis posuere metus.

Talk to Our Experts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna mauris, sagittis tempus varius vel, eleifend ut metus. Pellentesque sapien tellus, accumsan.

Communicate with People

Nullam viverra, magna vitae mollis venenatis, leo mi dignissim quam, et lacinia purus diam nec sapien. Cras aliquet, purus non rhoncus aliquet, dapibus.

 

Kurzy


Top Experts

Testimonials

 

The History of the Education Programme.

1990 – Fundamentals of PGA aims; registration by the Czech Ministry

1993 – 08.01. 93, classification order – Czech National Educational Golf Centre in Bad Griesbach-Germany and Erpet Centre-Prague

1994 – 3rd Teaching and Coaching Conference-Nimes 1995 – The Instruction for acquire to qualification The Czech PGA training programe (3+2) 4th TCC-Costa del Sol 1996 – Stage one 1997 – Stage two-working with, progress the training programme to the Minimum Standard level Visit PGAE Delegates in Prague 1998 – Golfsmith-O.Trupl Petr Nemec- Five Star European PGA Award – Golf Professional of the Year 1998 newly Instruction of membership in PGAC (CGF) 1999 – New winter center – Cechie/Prague 5th TCC-Malaga The full recognition of PGAC trainings standard and education 2000 – TS include to the Coaching School of Charles University in Prague Faculty of Physical Education and Sport Tradesman license-State certificate of Teaching delivered by The Czech Ministry of Education and Culture 2001 – Education and exam centre – Erpet and GC Hodkovicky centre, Prague The PGAE Director of Golf Programme New classification of membership are: GP X, GP 2, GP 1 ( licence I ., II . ) 2002 – Education centre – Albatros Golf, Podebrady Training programme for golf instructor-licence A.B.C. Further Education Review PGAE 2003 – CGF Project – Play golf, change live 6th TCC-Munich 2004 – The re-evaluation of the PGAC training programme 2005 – 7th TCC-Munich 2007 – 8th TCC-Malmo, Sweden 2008 – Central Zone Meetings – Munich, Murcia PGAE Heads of Training Summit – Lisbon 2009 – Central Zone Meetings – Prague, Czech Republic/April PGAs of Europe – Tutor Training Learning Programme November, Murcia 2010 – PGAC – vzdělávací a školicí středisko FSGA – GC Dejvice, Podbabská 81/17, Praha 6

Historie PGAC

Vše začalo v roce 1990 z iniciativy pana Miroslava Němce, který se spolu s Petrem Mrůzkem rozhodli, že ukončí amatérskou dráhu a začali se zúčastňovat profesionálních golfových turnajů. V té době patřili ke špičce československého golfu. Chyběla zde však organizace, která by činnost profesionálních hráčů zastřešovala a organizovala. Proto pan Miroslav Němec svolal tehdy špičkové hráče československého golfu, kteří již pozbyli amatérského statutu, do pražské restaurace Esplanade. Bylo to Na Poříčí naproti ČSTV. Na ustavující schůzi PGA of Czech. Za ČSTV, svaz golfu, byl pozván sekretář pan Hanuš Golgscheider. Pozvání přijali pánové Miloslav Bouška, Jaroslav Peterka, Jiří Zavázal, Jiří Dohnal, kteří již pracovali v tehdejším Západním Německu jako trenéři golfu, Petra Mrůzka, toho zastupoval otec, protože Petr Mrůzek odjel na tréninkový kemp do Kanady a pan Karel Skopový. Ten zde zastupoval, tehdy ještě nezletilého, ale velmi nadějného hráče Karla Skopového juniora. Do funkce prvního prezidenta byl zvolen pan Miroslav Němec. Založením PGA of Czech vznikla řada povinností. Zajistit standardní chod naší organizace sebou neslo i splnění některých úkolů. Jedním z těchto úkolů bylo zajistit metodické vedení našich členů. Během programu schůze bylo dohodnuto, že na příští setkání bude přizván další člen, pan Petr Němec, absolvent FTVS, kterému bude nabídnuta funkce metodika. Do funkce prvního sekretáře PGA of Czech byla zvolena paní Soňa Němcová. První stanovy byly zpracovány v Německu za vydatné pomoci sekretářky německé PGA, paní Neubauer a tehdejšího prezidenta pana K.H.Gögeleho. Následně byly přeloženy do českého jazyka panem Jaroslavem Gracou, který vystřídal v roce 1991 ve funkci sekretáře PGA of Czech paní Soňu Němcovou. Autorem loga a dalších kroků spojených s jeho registrací je pan Miroslav Němec. Vznik PGA of Czech přinesl mnoho různých pozvání k účasti na turnajích a různých pracovních mítinků. Další významnou událostí se stala účast našeho prvního sekretáře, paní Soni Němcové, na konferenci ve španělské La Manze, kde se na ustavující schůzi PGA of Europe stala PGA of Czech zakládajícím členem PGA of Europe. Účast na konferenci přinesla i osobní kontakty s reprezentanty PGA of Europe. Významné podpory a pomoci se nám dostalo od sekretáře PGA of Europe, pana Lawrence Thortona, který pak později navštívil i naše 2. PGA Open, které se hrálo v Karlových Varech. Součástí konference byl i turnaj profesionálů, kterého se zúčastnil Miroslav Němec, Jaroslav Peterka a Jiří Zavázal. Ještě v roce 1990 dostali pozvání k účasti na Challenge tour pan Miroslav Němec a pan Petr Mrůzek. Další akcí, které se naši členové zúčastnili, konkrétně Miroslav Němec a Jiří Zavázal, byl World Cup v Orlandu ve Spojených státech. Ve stejném roce byl uspořádán 1. Czech Open v Mariánských Lázních. Na podzim téhož roku se hrál první PRO AM, který měl nebývalou sponzorskou podporu a na tu dobu obrovskou publicitu. O této akci se psalo i v mnoha renomovaných zahraničních časopisech. Vítězem se stal Alexandr Čejka. V roce 1991 se již konaly první semináře, které vedli J.O.Fllyn a Jiří Kromichal. Ve stejném roce se Prezident PGA of Czech, pan Miroslav Němec zúčastil evropského semináře ve švýcarském Lausanne a začala naše pravidelná účast na evropském mistrovství profesionálních učitelů golfu v holandském GC Broekpolderu. Prvního ročníku se zúčastnili Miroslav Němec, Jaroslav Peterka a Jiří Zavázal. Přes nesouhlas některých, v té době významných golfových činovníků se dobrá věc podařila a PGA of Czech si od té doby žije svým životem a dnes je velice významných subjektem v českém golfovém prostředí.