Seminář 1. ročníku ve dnech 6. – 9. června

Vážení studenti 1. ročníku vzdělávání PGAC.

 

Metodická komise české PGA Vám připomíná termín semináře  1. ročníku ve dnech 6. – 9. června 2015
—————————————————————————————————————-  
6. – 9. Červen  2015

Teorie:
FTVS-UK v Praze, José Martího 31, Praha 6, učebna U 6

6.6. /  9:00  –  18:15  Teorie
7.6. /  9:00  –  18:15  Teorie

Praxe:
PGAC – vzdělávací a školicí středisko FSGA  – GC Praha, Plzeňská 401, Praha 5 – Motol

8.6. /  9:00  –  18:15  Praxe
9.6. /  9:00  –  18:15  Praxe

 

Příprava na praktický seminář – prostudovat:

Vyučovací hodina, základní fáze výuky.

Povinností studentů je dodržovat a chovat se v souladu s „Etickým kodexem“ české PGA.
Praxe – golfové hole s sebou – nutné
Další informace k semináři naleznete na stránkách PGAC – vzdělávání – e-learning.

Obsah semináře bude koncem května uveden na stránkách – www.fivestaracademy.cz

S pozdravem

Petr Němec

 

Mgr. Petr Nemec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC
Gsm:+420 739 422 456
e-mail:
nemec@fivestaracademy.cz