Seminář 2. ročníku ve dnech 2. – 5. srpna 2014

Metodická komise české PGA Vám připomíná termín semináře  2. ročníku ve dnech 2. – 5. srpna 2014


 
 

Teorie:
FTVS-UK v Praze, José Martího 31, Praha 6, učebna U 10

2.8. /  9:00  –  18:15  Teorie
3.8. /  9:00  –  18:15  Teorie

Praxe:
PGAC – vzdělávací a školicí středisko FSGA  – GC Praha, Plzeňská 401, Praha 5 – Motol

4.8. /  9:00  –  18:15  Praxe
5.8. /  9:00  –  18:15  Praxe

 

Příprava na praktický seminář – prostudovat:

Vyučovací hodina, základní fáze výuky, využití pomůcek,

základní chyby, příčina a efekt, speciální údery.

Pozor pro obor Sportovní věda – Traumatologie je nutné mít cvičební úbor (triko, tepláky), výuka bude probíhat v tělocvičně bez obuvi.

Povinností studentů je dodržovat a chovat se v souladu s „Etickým kodexem“ české PGA.
Praxe – golfové hole s sebou – nutné
Další informace k semináři naleznete na stránkách PGAC – vzdělávání – e-learning.

Mgr. Petr Němec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC
Gsm:+420 739 422 456
e-mail: nemecgolf@quick.cz