I. MASTER PRO

 •  jmenování PGAE nebo PGAC, plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK (min. trenér I. třídy), splňuje herní výkonnost – PA

II. HEAD PRO

 • plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK(min. Trenér II. třídy), herní výkonnost – PA, absolvování vzdělávacího semináře Basic a Advanced, pouze pro plně kvalif. PRO PGAC s min. tříletou praxí v golfovém klubu a splnění podmínek pro vedení Apprentice, dosažená kvalifikace má platnost tři roky.

III. GOLFOVÝ PROFESIONÁL-LICENCE A / PGA GOLF PROFESSIONAL „A“

 • plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK (min. trenér II. třídy), dosažená herní výkonnost – PA.

IIIa. PGA GOLF PROFESSIONAL „A“/ INTERNATIONAL MEMBER

 • plně kvalifikovaný profesionál, který prokazatelně ukončil ekvivalent výše uvedeného studia a také je již členem v jiné zemi s plně uznaným vzdělávacím systémem, který je také zároveň schopen prokazatelně doložit svoji PA dle platné metodiky PGAC – může vstoupit kdykoliv v průběhu roku, musí prokázat schopnost vyučovat v českém jazyce při prezentaci výukové hodiny a o jeho přijetí rozhoduje Představenstvo PGAC.

IV. GOLFOVÝ PROFESIONÁL-LICENCE B / PGA GOLF PROFESSIONAL „B“

 • plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC, FTVS-UK(min. trenér II. třídy), nesplňuje herní výkonnost – PA.

IVa. PGA GOLF PROFESSIONAL „B“/INTERNATIONAL MEMBER

 • plně kvalifikovaný profesionál, který prokazatelně ukončil ekvivalent výše uvedeného studia a také je již členem v jiné zemi s plně uznaným vzdělávacím systémem, který není schopen doložit svoji PA dle platné metodiky PGAC – může vstoupit kdykoliv v průběhu roku, musí prokázat schopnost vyučovat v českém jazyce při prezentaci výukové hodiny a o jeho přijetí rozhoduje Představenstvo PGAC.

V. ASISTENT PROFESIONÁLA/ASSISTANT

 • kvalifikace dosažená před PGAC TS recognized programme.

VI. – UČEŇ / APPRENTICE,

plní povinnosti studenta tříletého vzdělávacího programu PGAC.

VII. – TURNAJOVÝ PROFESIONÁL / TOUR PROFESSIONAL,

 • Musí splňovat kritéria některé z podkategorií TP1, TP2, TP3 nebo TP4.

 

Podkategorie:

TP1: European Tour, European Senior Tour, Ladies European Tour, PGA Tour, LPGA Tour a další eventuální ekvivalenty

Do kategorie TP1 patří pouze ti Turnajoví Profesionálové/Tour Professionals, kteří spadají v dané sérii do kategorie hráčů oprávněných k určitému omezenému nebo neomezenému počtu startů. To se dá přesně definovat v souladu s danými kategorizacemi hráčů v jednotlivých sériích. Hráč si udrží klasifikaci TP1 po dobu jednoho roku od ztráty kategorie.

TP2: European Challenge Tour, Ladies European Tour Access Series, Nationwide Tour, Futures Tour a další eventuální ekvivalenty

Do kategorie TP2 patří pouze ti Turnajoví Profesionálové/Tour Professionals, kteří spadají v dané sérii do kategorie hráčů oprávněných k určitému omezenému nebo neomezenému počtu startů. To se dá přesně definovat v souladu s danými kategorizacemi hráčů v jednotlivých sériích. Hráč si udrží klasifikaci TP1 po dobu jednoho roku od ztráty kategorie.

TP3: 3rd level tour a další eventuální ekvivalenty

Do kategorie TP3 patří pouze ti Turnajoví Profesionálové/Tour Professionals, kteří spadají v dané sérii do kategorie hráčů oprávněných k určitému omezenému nebo neomezenému počtu startů. To se dá přesně definovat v souladu s danými kategorizacemi hráčů v jednotlivých sériích. Hráč si udrží klasifikaci TP1 po dobu jednoho roku od ztráty kategorie. Výjimka: Hráči startující na EPD Tour budou považováni za hráče s klasifikací TP3 pokud se v závěrečném hodnocení série (finální Order of Merit daného kalendářního roku) umístí do patnáctého místa včetně.

TPN (National): kategorie určená TP nesplňujícím v daném okamžiku podmínky kategorií TP 1, TP 2 nebo TP3

Kategorii TPN by si udržel po dobu jednoho roku hráč, který by skončil na sérii pořádané PGAC (pokud taková série je v daném roce pořádána) v celkovém hodnocení ročníku do třetího místa celkového hodnocení nepočítaje v to členy PGAC, kteří vyhovují kategoriím TP1, TP2 nebo TP3. Tato kategorie by sloužila jako přechodná pro období jednoho roku. A to pro začínající profesionály, kteří vstoupili v průběhu roku ještě před zahájením některé kvalifikační školy, nebo v situaci, kdy z nějakého důvodu poklesne hráčova výkonnost, hráč pro zranění nebo prostě pouze ze zdravotních důvodů ztratí stálou nebo omezenou hrací kartu na některou sérii.

Poznámka **:
 • Nový člen PGAC, který neuspěje ve dvou bezprostředně po sobě následujících letech v kvalifikační škole a nesplní kritéria kategorií TP1 – TPN, nebo člen PGAC, který přestane splňovat kritéria v kategoriích TP1 – TPN a nedosáhne na některou z kategorií TPN – TP1, by měl pouze dvě možnosti: ukončit členství v PGAC nebo přestoupit do kategorie VI. – Apprentice.
Výjimka**:
 • STK PGAC může navrhnout v mimořádných případech výjimku, kterou schvaluje Představenstvo PGAC.

 

** příklady:

 1. Hráč má kartu na Alps Tour ale v roce 2012 jeho výkonnost poklesne a ztratí ji. V roce 2013 a 2014 mu běží dvouletá lhůta pro znovunabytí statusu TP1 – TP3, v těchto letech je držitelem statusu TPN. V roce 2014 se mu sice nepodaří získat status TP1 – TP3, ale skončí v závěrečném hodnocení série organizované PGAC na pátém místě celkového hodnocení, kdy před ním skončí tři hráči se statusem TP1 nebo TP2 nebo TP3, tedy do třetího místa mimo jmenované kategorie (konkrétně zde druhý) a proto se nemusí rozhodovat mezi ukončením členství nebo přestupem do kategorie 6 – Apprentice, ale je mu o jeden rok prodloužena kategorie TPN a to na další rok, tedy 2015
 2. Žadatel je přijat v létě roku 2013. Z toho vyplývá povinnost získat kategorii TPN – TP1 do konce roku 2014, protože toto období zahrnuje dva cykly Q-School, shodou okolností ve stejném roce (2013) začíná běžet první rok z dvouletého období pro člena PGAC v kategorii TP, který ztratil kartu. Oba dva do konce roku 2014 jsou v kategorii TPN a pokud do konce roku 2014 nedosáhnou na status člena PGAC v kategorii TPN – TP1, pak musí buď vystoupit z PGAC nebo se přihlásit do vzdělávacího programu a přejít do kategorie 6 – Apprentice.
 3. Výjimka; Hráč má plnou kartu na European Challenge Tour. Při cestě na turnaj utrpí při autonehodě závažné zranění, které mu neznemožní hrát golf, ale vyžaduje dlouhou rekonvalescenci. STK PGAC navrhne Představenstvu PGAC řešení.