Systém klasifikace

Systém klasifikace členů PGAC

 

 

Učeň/Apprentice

 • Je člen PGAC, který je aktivním účastníkem systému vzdělávání PGAC v souladu se Studijním a vzdělávacím řádem PGAC

Golfový profesionál / PGA Golf ProfessionaL

 • Kategorie A
  plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně dokončil studium ve vzdělávacím systému PGAC v plném rozsahu plně kvalifikovaný profesionál, který absolvoval vzdělávací program jiné členské země PGAE (jejíž vzdělávací program má hodnocení silver a vyšší), je občanem České Republiky, nebo má zkoušku z českého jazyka CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince-úrovně minimálně A1)
 • Kategorie B
  kvalifikovaný profesionál, který nesplnil herní výkonnost nebo nedokončil školení trenérů licence B (FTVS UK, trenér II. třídy) ani vyšší

Golfový profesionál A+ / PGAC Golf Professional A+

 • Titul PGA Professional A+ uděluje výbor PGAC na základě vlastní žádosti člena PGAC, který splňuje kritéria pro jeho získání

PGAC Head professional / PGAC Head Professional

 • Titul PGAC Head Professional uděluje výbor PGAC na základě vlastní žádosti člena PGAC, který splňuje kritéria pro jeho získání (

PGAC Master Professional / PGAC Master Professional

 • Titul PGAC Master Professional uděluje výbor PGAC na základě návrhu alespoň jednoho člena výboru nebo návrhu ze strany členské základny (min 20 profesionálů) členovi PGAC, který splňuje kritéria pro jeho získání

Turnajový profesionál / Tour Professional

Musí být zařazen do některé z následujících kategorií:

 • TP1: European Tour, European Senior Tour, Ladies European Tour, PGA Tour, LPGA Tour (nebo jiné ekvivalenty)
  • Do této kategorie patří hráči, kteří jsou v daném roce držiteli hracích karet (omezených nebo neomezených) v některé z výše uvedených sérií. Pokud hráč ztratí hrací kartu (omezenou nebo neomezenou) dané série, je zařazen v kategorii TP1 ještě v následujícím roce.
 • TP2: European Challenge tour, Ladies European Tour Access Series, Nationwide Tour, Futures Tour (nebo jiné ekvivalenty)
  • Do této kategorie patří hráči, kteří jsou v daném roce držiteli hracích karet (omezených nebo neomezených) v některé z výše uvedených sérií. Pokud hráč ztratí hrací kartu (omezenou nebo neomezenou) dané série, je zařazen v kategorii TP2 ještě v následujícím roce.
 • TP3: Ostatní profesionální turnajové série
  • Do této kategorie patří hráči, kteří se pravidelně účastní turnajů spadajících do některé z nižších turnajových sérií, včetně turnajů, které pořádá, nebo zaštiťuje PGA of Czech Republic, než které jsou uvedeny v kvalifikaci TP1 a TP2 (včetně jejich ekvivalentů). Každý hráč této kategorie musí každý rok dokončit alespoň 10 soutěžních kol v profesionálních turnajích, které spadají do této kategorie. Pokud hráč v jednom roce nedokončí alespoň 10 soutěžních kol na profesionálních turnajích, které spadají do této kategorie, je zařazen do této kategorie ještě v následujícím roce.

Poznámka:
Hráči, který nesplňuje podmínky alespoň jedné z kategorií TP1, TP2 nebo TP3 více než jeden rok, bude ukončeno členství v PGAC, pokud nevstoupí do vzdělávacího programu PGAC, tzn., nepřestoupí do kategorie Učeň/Apprentice.
V případě přestupu hráče (člena PGAC kategorie TP1, TP2 nebo TP3) mezi vyučující profesionály (do kategorie učeň), může výbor PGAC rozhodnout o zkrácení času vzdělávání. Žádost o zkrácení času vzdělávání může podat přestupující hráč, pokud je jako hráč řádným členem PGAC alespoň 5 let.