CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH PRO ČLENY PGAC

STK PGAC ve spolupráci s Metodickou a vzdělávací komisí PGAC a Komisí rozhodčích České golfové federace připravila kurz pro členy PGAC všech kategorií.

Standardní kurz pro rozhodčí III. třídy a nové zájemce je koncipován dle jednotné metodiky České golfové federace. To znamená, že jde o kurz dvoudenní, zakončený písemnou zkouškou. Úspěšní budou na serveru ČGF zavedeni mezi certifikované rozhodčí III. třídy.

Poplatek 500 Kč (odváděný ve výši 100% ČGF) platí účastníci výhradně v hotovosti proti potvrzení přímo na kurzu. Během kurzů si účastníci občerstvení hradí sami.

V současné době má PGAC 4 rozhodčí II. třídy a 62 rozhodčích základní, tedy III. třídy. Protože člen PGA Czech by měl být první kvalifikovanou osobou, která je oprávněná certifikovat nového hráče golfu ke vstupu na golfové hřiště, klade si tento kurz za cíl rozšířit počet členů s certifikací rozhodčího alespoň III., tedy základního stupně. Kurz je ale zcela určitě přínosný pro členy z kategorie VII – turnajový profesionál. Dlouhodobě by pak někteří z členů PGAC mohli získat II. třídu a výhledově by bylo dobré mít aspoň jednoho člena PGAC v nejvyšší domácí kategorii rozhodčích, tedy mezi rozhodčími s I. třídou. Rozhodně ale lze zopakovat, že k 66 členům s certifikací by jich mohlo a mělo z celkového počtu 276 ještě několik přibýt.

Kurz proběhne 26. – 27. 4. 2014 v golfovém resortu Sand Martin’s Holes v Mladé Boleslavi

Přihlásit se mohou řádní členové PGA of Czech Republic na emailové adresemichael.jon@seznam.cz

Povinné vybavení: brožura Pravidla golfu, české vydání pro období 2012-2015, dostatečné oblečení pro venkovní praktickou část v neděli.
Nepovinné vybavení: psací potřeby, poznámkové bloky. Ilustrovaná pravidla R&A a další publikace jsou pro výuku v pořádku.
Poznámka: při psaní testu nejsou povoleny žádné publikace s výjimkou oficiální brožury Pravidla golfu, české vydání 2012-2015, povoleny nejsou ani elektronické aplikace nebo jiné pomůcky s výjimkou vlastních poznámek.

Časový rozpis kurzu:

Sobota 26. 4. 2014
0800 – 0845 Prezence absolventů
0850 – 0900 Úvodní slovo
0900 – 1030 První blok
1045 – 1200 Druhý blok
1200 – 1330 Oběd
1330 – 1500 Třetí blok
1515 – 1645 Čtvrtý blok
1700 – 1800 Test – teoretická příprava: vysvětlení systému a vyhodnocení, diskuze

Neděle 27. 4. 2014
0900 – 1030 První blok
1045 – 1200 Druhý blok
1200 – 1330 Oběd
1330 – 1530 Venkovní ukázky v případě, že to dovolí počasí (akademie a cvičné plochy)
1545 – 1600 Příprava testu
1600 – 1730 PÍSEMNÝ TEST
1730 – 1800 Ukončení + diskuze, bude-li nějaká

Lektor: Michael Jon