INFORMACE ZE ČTVRTÉHO JEDNÁNÍ VÝBORU PGAC

Informace ze čtvrtého jednání předsednictva PGAC, které proběhlo v neděli 6. 4. 2014 v klubovně golfového resortu v Berouně.

Zúčastnili se ho všichni členové předsednictva a také dva pozvaní hosté, kterými byli Petr Němec a Alan Babický. Na úvod jednání přivítal přítomné i prezident GC Beroun pan Vojtěch Matějček, aby popřál všem přítomným zdar v jednání a vyjádřil potěšení nad tím, že se předsednictvo PGAC sešlo právě v Berouně.

Kromě mnoha a mnoha rutinních záležitostí nejběžnější agendy, ve které byly například řešeny otázky pravomocí a kompetencí Radky Važanské, která nově po Jarušce Geistové přebrala vedení účetnictví, otázky interní komunikace nebo zastoupení členů výboru a reprezentace PGAC na jednotlivých turnajích Czech PGA Tour, projednal výbor opět několik důležitých bodů, kdy kromě činnosti SPGAC, turnajových profesionálů a stavu financí bylo diskutováno především následující:

Barbora Barcalová připravila v rámci svých kompetencí audit hospodaření, který provede nezávislá společnost. Výbor byl informován o stavu placení členských příspěvků a rozhodl o dalším postupu. Na vědomí bylo vzato vystoupení Dominika Jezerčáka a přijat byl, do kategorie VII – Turnajový profesionál – vynikající amatérský hráč Daniel Suchan (viz. článek na www.golf.cz). Výbor se opět měl důvod vrátit k situaci ohledně One milion PROAM z Konopiště a také bylo dlouze jednáno o nadcházející turnajové sezoně a o novém promotérovi Czech PGA Tour a partnerovi PGA Czech, společnosti Česká1.

Samostatnou kapitolou byla jednání ohledně projektu Golf do škol, kdy se v minulých dnech odehrály schůzky prezidenta Petra Nitry a Romana Svobody se zástupcem partnera PGAC a představitelem společnosti, která vlastní pro ČR licenci na distribuci značky SNAG včetně metodiky, tedy s Janem Pištěkem ze společnosti ITTEC. V jednáních na toto téma se ještě bude pokračovat.

Největší časový úsek ale zabrala základní činnost PGAC, tedy vzdělávání. Nedávno se z akce organizované PGAs Europe, která nese název CC&HoTS a sdružuje ne jedno místo jednou v roce představitele vzdělávacích a metodických komisí a top coache ze všech koutů světa a Evropy. Tomáš Gryc, který je členem předsednictva PGAC zodpovědným za oblast vzdělávání, informoval své kolegy o průběhu, možnostech a výsledcích seminářů i jednání tohoto prvního velmi důležitého eventu PGAs Europe, který otevřel letošní sezonu. Následovalo více jak hodinové setkání výboru s Petrem Němcem, během kterého byla projednávána krátkodobá i střednědobá koncepce vzdělávání. Obě strany si vyměnily základní informace a jednání bude pokračovat v dalším kole.

Dalším bodem bylo jednání s Alanem Babickým, který výboru PGAC předložil návrh nové koncepce. Hlavním tématem tohoto bodu je vytvoření pozice výkonného ředitele PGAC, který by v sobě spojoval výkonnou složku v oblastech marketingu, event-managementu a komunikace. Alan Babický navrhl výboru PGAC obsazení této pozice jeho osobou. Protože šlo o první projednávání tohoto návrhu, bude se výbor k tématice teprve vracet s finálním vyjádřením, které nebylo učiněno na místě.

Roman Svoboda na závěr představil výboru PGAC návrhy, které by měly vést k přepracování loga PGAC a kompletního C.I.D. I tato aktivita je na začátku progresu a bude po úvodních přípravných krocích vést k oslovení členské základny, která bude vyzvána, aby se aktivně zapojila.

Další jednání celého představenstva proběhne 29. 4. 2014