Nové vedení PGAC

image_1381

Možná vysoký počet kandidátů a nebo třeba hromadná kandidatura skupiny s názvem VIZE2014 byly důvodem, který naplnil kongresový sál A v hotelu STEP od jedné stěny místnosti ke druhé. Ve volbách se objevila novinka, kterou představovaly plné moci, udělené nezúčastněnými těm kolegům, kteří na valnou hromadu dorazili osobně. Spolu s těmito zplnomocněními tak bylo v kongresovém centru k dispozici 208 (!) z 276 možných hlasů.

Celá valná hromada proběhla velice klidně a důstojně, byť se objevila ostrá témata. Ta však byla diskutována korektně a diskutující dokázali argumentovat věcně.

V prvním bloku VH přítomní vyslechli zprávy členů předsednictva. Nejprve ale pozdravil přítomné členy PGAC prezident České golfové federace Zdeněk Kodejš.  Petr Nitra zhodnotil rok 2013 obecně, Mgr. Petr Němec přednesl zprávu Metodické a vzdělávací komise a předal diplomy členům PGAC, kteří dokončili v loňském roce studium. Hospodář Ondřej Trupl požádal o přednesení závěrů revize hospodaření PGAC a PGAC Service Marketing s.r.o. Marii Stilerovou, která jako nezávislý expert revizi hospodaření zpracovává. Karel Skopový senior zhodnotil jeho poslední rok ve funkci ředitele nesmírně úspěšné Pilsner Urquell Czech PGA Tour a symbolicky předal její organizaci novému smluvnímu partnerovi. Po zprávě disciplinární komise (Ondřej Trupl) zazněla zpráva SPGAC, kterou přednesl Karel Čechovský.

Následujícím bodem bylo odměňovaní nejlepších profesionálů.  Rozdány byly dnes již tradiční pamětní prsteny a květiny:

Petr Moučka získal nejprestižnější ocenění Profesionál roku.

Zuzana Kamasová byla oceněna u příležitosti ukončení aktivní hráčské kariéry (dnes pracuje pro SKGA ve vysoké funkci generální sekretářky) za mimořádný přínos pro rovoj golfu a šíření dobrého jména PGA Czech.

Klára Spilková a Stanislav Matuš pak získali ocenění jako vítězové ženského a mužského Order of Merit PGAC v roce 2013.

Následně převzala řízení valné hromady Volební komise. Hned na začátek ale došlo k výměně dvou třetin jejích členů. Mgr. Tomáš Gryc a Jan Mergl byli totiž mezi kandidáty. Pro hrozící střet zájmů a pro zachování objektivity voleb oba jmenovaní odstoupili. Navrhli za sebe VH nástupce. Prakticky 100% hlasů byli do volební komise zvoleni Mrg. Ondřej Špůr Mgr. Pavel Máj. Pod pevným řízením přesedy Josefa Sotáka se tak mohly volby rozeběhnout naplno.

Ze tří kandidátů na pozici lídra PGAC pro roky 2014-2018 – Alana Babického, Tomáše Gryce a Petra Nitry – vzešel prezident až po druhém kole. Do něj postoupili Mgr. Tomáš Gryc a Petr Nitra.

PREZIDENTEM PRO JIŽ ČTVRTÉ OBDOBÍ V ŘADĚ BYL ZVOLEN PETR NITRA.

Kandidátka na post viceprezidenta doznala malé změny před spuštěním voleb. K Mgr. Petrovi Němcovi a Romanovi Svobodovi přibyl Alan Babický. Hned v prvním kole byl ROMAN SVOBODAnadpoloviční většinou hlasů zvolen na pozici VICEPREZIDENTA.

K původně ohlášeným kandidátům na ČLENY PŘEDSEDNICTVA před volbou dva přibyli a jeden naopak od své kandidatury odstoupil. Kandidátka předložená členům k volbě vypadala nakonec takto: Barbora Barcalová, Tomáš Gryc, Jan Mergl, Petr Mrůzek, Oldřich Nechanický, Petr Němec, Martin Peterka, Jiří Pospíšil a Ondřej Trupl. Hned v prvním kole bylo rozhodnuto a Petra Nitru a Romana Svobodu v předsednictvu PGAC doplnili BARBORA BARCALOVÁ (historicky první žena ve vedení PGAC), TOMÁŠ GRYC, JAN MERGL, OLDŘICH NECHANICKÝ A ONDŘEJ TRUPL.

Ihned po volbách následovala krátká informace sekretariátu a pak už očekávaná prezentace nového partnera PGA of Czech Republic. Společnost Česká1 respektive její zástupci, pánovéPavel Krenk a Vítězslav Hoffman prezentovali nejprve společný projekt PGAC a České1, jehož základním a největším prvkem je organizace Czech PGA Tour, nové logo série a také internetovou prezentaci, kterou najdete zde.

V diskuzi se jako hlavní motivy objevila dvě témata – Jiří Janda otevřel otázku rozlišné úrovně studentů, kteří čerstvě dokončili vzdělávací program v porovnání s plně uznanými profesionály s herní způsobilostí, hned několik členů se pak zapojilo do diskuze na téma turnaje, který proběhl mimo oficiální struktury Czech PGA Tour a bez hlavičky PGAC v roce 2013 na Konopišti.

Ve schváleném usnesení pak přítomní vyjádřili souhlas s průběhem VH a průběhem a výsledkem voleb do předsednictva na období 2014-2018.

Poděkování za velké přispění k průběhu valné hromady, která se i bez nadsázky dá nazvat rekordní, pak patří všem členům potřebných komisí, bez kterých by VH nemohla technicky fungovat. K již zmíněným třem členům volební komise patří členové mandátové komise – Karel Skopový jun., Petr Skopový a Ladislav Trubač, usnesení a zásadní díl zápisu z průběhu VH připravili členové návrhové komise ve složení Štefan Páleník, Šideri Váňová a Tomáš Kamas.

.“