OZNÁMENÍ PŘESEDNICTVA PGAC PRO SENIORY

 

Při posledních pracovních schůzkách předsednictva PGAC bylo rozhodnuto následovně o věcech, které se týkají SPGAC a řádných členů PGA of Czech Republic s věkem 50 a více let.

Vážení kolegové.

Dovršením tohoto věku se řádný člen PGAC automatiky stává členem SPGAC, která je plně pod hlavičkou PGA of Czech Republic. PGAC tímto nezakládá žádnou novou PGA, pouze formuje seniorskou kategorii uvnitř základní organizace. Výbor PGAC rozhodl dále o tom, že pro členy v seniorském věku budou připraveny a zorganizovány v roce 2014 turnaje. Předsednictvo do konce měsíce dubna bude všechny členy – seniory informovat o průběhu sezóny a zajištění zmiňovaných turnajů.

Předseda STK PGAC
Oldřich Nechanický

(na fotografii dva seniorští reprezentanti PGAC a ČR, Jan Juhaniak a Jiří Seifert při turnaji ze série European Senior Tour Casa Serena Open na Roztěži)