Seminář 2. ročníku ve dnech 11. – 14. 7

Vážení studenti 2. roč. vzdělávání PGAC.

 

Metodická komise české PGA Vám připomíná termín semináře  2. ročníku ve dnech 11. – 14. červenec 2015
—————————————————————————————————————-  
11. – 14. Červenec  2015

Teorie:
FTVS-UK v Praze, José Martího 31, Praha 6, učebna U 6

11.7. /  9:00  –  18:15  Praxe, Teorie
12.7. /  9:00  –  18:15  Teorie

Praxe:
PGAC – vzdělávací a školicí středisko FSGA  – GC Praha, Plzeňská 401, Praha 5 – Motol

13.7. /  9:00  –  18:15  Praxe
14.7. /  9:00  –  18:15  Praxe

 

Příprava na praktický seminář – prostudovat:

Vyučovací hodina, základní fáze výuky, využití pomůcek

speciální údery-nakloněná rovina.

 

Teaching and Coaching

praxe PN Základní fáze výuky
Vyučovací hodina – ukázka
Využití pomůcek, dopomoc trenéra
Test – Short Game Hcp.

Golf technique

praxe JJ Základní chyby
Příčina a efekt
Neutrální technika
Speciální údery – nakloněná rovina

Sport Science applied to golf

teorie TG Biomechanika
TG Síla a její vliv na g. švih
praxe AL První pomoc,  regenerace – cvičební úbor

Golf course Maintenance and Construction

praxe FJ Basic golf course work

 

Povinností studentů je dodržovat a chovat se v souladu s „Etickým kodexem“ české PGA.
Praxe – golfové hole s sebou – nutné .

S pozdravem

Petr Němec

 

Mgr. Petr Nemec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC
Gsm:+420 739 422 456
e-mail: nemec@fivestaracademy.cz