Seminář 3. ročníku

Vážení studenti 3. roč. vzdělávání PGAC.

Metodická komise české PGA Vám připomíná termín semináře 3. ročníku ve dnech 1. – 4. srpna 2015


Teorie:
FTVS-UK v Praze, José Martího 31, Praha 6, učebna U 6

1.8. / 9:00 – 18:15 Teorie
2.8. / 9:00 – 18:15 Teorie

Praxe:
Golf & Spa Resort Cihelny, Cihelny 7, 360 64, p. Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary

3.8. / 9:00 – 18:15 Praxe
4.8. / 9:00 – 18:15 Praxe, turnaj pro studenty, kteří nemají odehrána povinná kola v ročníku

Příprava na praktický seminář – prostudovat e-learning – 3.ročník:

Vyučovací hodina, základní fáze výuky, využití pomůcek
Prostudovat e-learning – 3.ročník – PN, VS, AB, TG

Praxe – golfové hole s sebou – nutné


Turnaj učňů:

turnaj pro studenty, kteří nemají odehrána povinná kola v ročníku
startovné – 200,-Kč, občerstvení, fee a vše ostatní

Bližší informace na: Turnaj učňů


Kontrola závěrečných prací.
Závěrečné testy – teorie:

Teorie golfové techniky
Teorie výuky golfu
Nauka o golfovém hřišti

3. seminář
Teaching and Coaching

teorie:     PN Trénink mládeže
praxe:      PN Základní fáze výuky
Vyučovací hodina – rozbor výuky praktikantů, příprava na zZK
Trénink mládeže
Golf technique
praxe:      PN Technika golf. úderu, příprava na zZK
Nakloněná rovina
Speciální údery
Krátká hra, drills

Sport Science applied to golf

teorie:    TG Biomechanika
AB Swing factors
VS Kondiční trénink, dynamic balance
                PN Kontrola závěrečných prací
                PN Kontrolní testy

Povinností studentů je dodržovat a chovat se v souladu s „Etickým kodexem“ české PGA.
Další informace k tématům semináře naleznete na stránkách PGAC – vzdělávání – e-learning – 3.ročník.

Děkuji za Vaši spolupráci a těším se na závěrečný seminář 3. ročníku vzdělávání PGAC.

S pozdravem
Petr Němec

Mgr. Petr Nemec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC
Gsm:+420 739 422 456
nemec@fivestaracademy.cz