Systém klasifikace členů PGAC – 2014

Dodatek ke studijnímu a zkušebnímu řádu PGAC

 

SYSTÉM KLASIFIKACE ČLENŮ PGAC – 2014

  1. MASTER PRO – – jmenování PGAE nebo PGAC, plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK (min. trenér I. třídy), splňuje herní výkonnost – PA
  2. HEAD PRO – – plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK(min. Trenér II. třídy), herní výkonnost – PA, absolvování vzdělávacího semináře Basic a Advanced, pouze pro plně kvalif. PRO PGAC s min. tříletou praxí v golfovém klubu a splnění podmínek pro vedení Apprentice, dosažená kvalifikace má platnost tři roky.

 

  1. GOLFOVÝ PROFESIONÁL-LICENCE A / PGA GOLF PROFESSIONAL „A“

               plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK (min.

trenér II. třídy), dosažená herní výkonnost – PA/A

 

  1. GOLFOVÝ PROFESIONÁL-LICENCE B / PGA GOLF PROFESSIONAL „B“

             plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK (min.

trenér II. třídy), dosažená herní výkonnost – PA/B

 

  1. GOLFOVÝ PROFESIONÁL-LICENCE C / PGA GOLF PROFESSIONAL „C“

               plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC, ČGF (min.

cvičitel golfu), dosažená herní výkonnost – PA/C

 

  1. ASISTENT PROFESIONÁLA/ASSISTANT – kvalifikace dosažená před PGAC TS recognized programme.

 

  1.  UČEŇ / APPRENTICE, plní povinnosti studenta tříletého vzdělávacího programu PGAC.

 

 

 

Herní výkonnost – PA

 

(1)                        Povinnou součástí vzdělávacího programu PGAC je odehrát 5 turnajů uznaných PGAC v každém školním roce, to znamená 15 turnajů v průběhu studia.

(2)

   LICENCE A

     5 uhraných výsledků +2 nad Par hřiště z turnajů uznaných PGAC v průběhu studia.

   LICENCE B

     5 uhraných výsledků +6 nad Par hřiště z turnajů uznaných PGAC v průběhu studia.

   LICENCE C

     5 uhraných výsledků +10 nad Par hřiště z turnajů uznaných PGAC v průběhu studia.

 

Úspěšně složenou zkouškou před zkušební komisí PGAC a splněním příslušné herní výkonnosti – PA/A,B,C získává uchazeč oprávnění používat označení – diplom,

Full Qualified Golf Professional – Licence A,B,C

 

PGA PROFESSIONAL / INTERNATIONAL MEMBER

plně kvalifikovaný profesionál, který prokazatelně ukončil ekvivalent výše uvedeného studia a také je již členem v jiné zemi s plně uznaným vzdělávacím systémem, který je také zároveň schopen prokazatelně doložit svoji PA dle platné metodiky PGAC – může vstoupit kdykoliv v průběhu roku, o jeho přijetí rozhoduje představenstvo PGAC, dále musí prokázat schopnost vyučovat v českém jazyce a prokázat se osvědčením o úspěšném absolvování kurzu českého jazyka.

 

 

 

 

Mgr. Petr Němec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC