Test krátké hry

Na žádost studentů byl přidán do  E-learningu test a vyhodnocení krátké hry.

Test a a vyhodnocení najdete v II.ročníku v sekci Golf Technique.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Němec
PGA Master Professional