Závěrečné práce třetího ročníku

Vážení kolegové, studenti třetího ročníku,

Jednou z podmínek přístupu k závěrečné zkoušce je vypracování závěrečné práce.

Závěrečnou práci předkládá student elektronicky a ve dvou tištěných vyhotoveních a musí splňovat tyto požadavky:

 1. desky a titulní strana musí mít jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát, všechny exempláře musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě
 2. práce musí obsahovat prohlášení autora, potvrzující autorství studenta
 3. Další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu závěrečné práce stanoví ředitel vzdělávání nebo v rozsahu jeho zmocnění metodická komise.

Témata závěrečných prací:

 • Výuka začátečníků
 • Trénink mládeže
 • Technika speciálních úderů
 • Diagnóza žáka podle typu komunikace
 • Úloha golfového profesionála v gol. Klubu
 • Řízení golfového resortu
 • SNAG a jeho využití pro rozvoj golfové hry
 • Vznik a vývoj golfu
 • Vznik a vývoj golfového švihu
 • Design a architektura golfového hřiště
 • Zvláštnosti a metodika výuky hendikepovaných golfistů
 • Aplikace golfových drillů
 • Course Management
 • Mentální příprava a její využití v golfu
 • Psychologické aspekty trenérské práce v golfu
 • Nauka o golfovém hřišti
 • Kondiční příprava v golfu
 • Učební pomůcky – využití
 • Vector putting
 • Krátká hra – chip
 • Krátká hra – pitch
 • Krátká hra – bunker
 • Stack and tilt
 • U.S. Kids Golf
 • Kagami Golf
 • Výuka golfu – od začátečníka k hráči s HCP
 • Golfové pomůcky a videoanalýza ve výuce golfu
 • Metodika krátké hry podle D. Pelze
 • 3 D a Trackman Technology ve výuce golfu

 

Závěrečná práce by měla být završením studia na five star golf academy a jako taková by měla mít výstup v podobě nových sdělení o daném tématu či nového pohledu na problematiku a rovněž by měla mít v rámci daného oboru nějakou užitnou hodnotu. To předpokládá přehled autora o dané problematice a nalezení takového cíle závěrečné práce, který bude přínosný. Z toho vyplývá potřeba pracovat s dostatečným množstvím kvalitní odborné literatury a pramenů.
Práce formou konzultací ukázek diplomové práce je velmi praktickým nástrojem, s jehož pomocí máte coby autor jistotu, že se ubíráte při psaní správným směrem a případné nedostatky umožňuje odstranit hned, jakmile se objeví.
Vhodná volba pramenů a literatury, které budou tvořit podklad závěrečné práce.
Závěrečná práce by měla také zachovávat další formální nároky jako stanovenou velikost textu, obsahovat 25 až 30 stran (obvykle s ohledem na jednu normostranu se jedná o patkové písmo velikosti 12 při řádkování 1,5), odsazení textu od okrajů a jednotné písmo a velikost nadpisů. Po stylistické stránce je třeba dbát na správné členění odstavců a kapitol, aby tvořily kompaktní celky a aby byly logicky členěny.

 

 

 

 

Vámi vybrané téma závěrečné práce musí být potvrzeno do:

1.    srpen 2014

 Termín odevzdání závěrečné práce:

30.  září 2014

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte:

Mgr. Petr Němec
PGA Master Professional
Director of Education PGAC
Gsm:+420 739 422 456
e-mail: nemecgolf@quick.cz