Historie PGAC

Vše začalo v roce 1990 z iniciativy pana Miroslava Němce, který se spolu s Petrem Mrůzkem rozhodli, že ukončí amatérskou dráhu a začali se zúčastňovat profesionálních golfových turnajů. V té době patřili ke špičce československého golfu. Chyběla zde však organizace, která by činnost profesionálních hráčů zastřešovala a organizovala.

Proto pan Miroslav Němec svolal tehdy špičkové hráče československého golfu, kteří již pozbyli amatérského statutu, do pražské restaurace Esplanade. Bylo to Na Poříčí naproti ČSTV. Na ustavující schůzi PGA of Czech. Za ČSTV, svaz golfu, byl pozván sekretář pan Hanuš Golgscheider. Pozvání přijali pánové Miloslav Bouška, Jaroslav Peterka, Jiří Zavázal, Jiří Dohnal, kteří již pracovali v tehdejším Západním Německu jako trenéři golfu, Petra Mrůzka, toho zastupoval otec, protože Petr Mrůzek odjel na tréninkový kemp do Kanady a pan Karel Skopový. Ten zde zastupoval, tehdy ještě nezletilého, ale velmi nadějného hráče Karla Skopového juniora.

Do funkce prvního prezidenta byl zvolen pan Miroslav Němec. Založením PGA of Czech vznikla řada povinností. Zajistit standardní chod naší organizace sebou neslo i splnění některých úkolů. Jedním z těchto úkolů bylo zajistit metodické vedení našich členů. Během programu schůze bylo dohodnuto, že na příští setkání bude přizván další člen, pan Petr Němec, absolvent FTVS, kterému bude nabídnuta funkce metodika. Do funkce prvního sekretáře PGA of Czech byla zvolena paní Soňa Němcová.
První stanovy byly zpracovány v Německu za vydatné pomoci sekretářky německé PGA, paní Neubauer a tehdejšího prezidenta pana K.H.Gögeleho. Následně byly přeloženy do českého jazyka panem Jaroslavem Gracou, který vystřídal v roce 1991 ve funkci sekretáře PGA of Czech paní Soňu Němcovou. Autorem loga a dalších kroků spojených s jeho registrací je pan Miroslav Němec. Vznik PGA of Czech přinesl mnoho různých pozvání k účasti na turnajích a různých pracovních mítinků.

Další významnou událostí se stala účast našeho prvního sekretáře, paní Soni Němcové, na konferenci ve španělské La Manze, kde se na ustavující schůzi PGA of Europe stala PGA of Czech zakládajícím členem PGA of Europe. Účast na konferenci přinesla i osobní kontakty s reprezentanty PGA of Europe. Významné podpory a pomoci se nám dostalo od sekretáře PGA of Europe, pana Lawrence Thortona, který pak později navštívil i naše 2. PGA Open, které se hrálo v Karlových Varech.

Součástí konference byl i turnaj profesionálů, kterého se zúčastnil Miroslav Němec, Jaroslav Peterka a Jiří Zavázal. Ještě v roce 1990 dostali pozvání k účasti na Challenge tour pan Miroslav Němec a pan Petr Mrůzek. Další akcí, které se naši členové zúčastnili, konkrétně Miroslav Němec a Jiří Zavázal, byl World Cup v Orlandu ve Spojených státech. Ve stejném roce byl uspořádán 1. Czech Open v Mariánských Lázních. Na podzim téhož roku se hrál první PRO AM, který měl nebývalou sponzorskou podporu a na tu dobu obrovskou publicitu. O této akci se psalo i v mnoha renomovaných zahraničních časopisech. Vítězem se stal Alexandr Čejka.
V roce 1991 se již konaly první semináře, které vedli J.O.Fllyn a Jiří Kromichal.

Ve stejném roce se Prezident PGA of Czech, pan Miroslav Němec zúčastil evropského semináře ve švýcarském Lausanne a začala naše pravidelná účast na evropském mistrovství profesionálních učitelů golfu v holandském GC Broekpolderu. Prvního ročníku se zúčastnili Miroslav Němec, Jaroslav Peterka a Jiří Zavázal. Přes nesouhlas některých, v té době významných golfových činovníků se dobrá věc podařila a PGA of Czech si od té doby žije svým životem a dnes je velice významných subjektem v českém golfovém prostředí.

 

The History of the Education Programme.

 • 1990 – Fundamentals of PGA aims; registration by the Czech Ministry
 • 1993 – 08.01. 93, classification order
  – Czech National Educational Golf Centre in Bad Griesbach-Germany and Erpet Centre-Prague
 • 1994 – 3rd Teaching and Coaching Conference-Nimes
 • 1995 – The Instruction for acquire to qualification
 • The Czech PGA training programe (3+2)
  4th TCC-Costa del Sol
 • 1996 – Stage one
 • 1997 – Stage two-working with, progress the training programme to the Minimum Standard level
  Visit PGAE Delegates in Prague
 • 1998 – Golfsmith-O.Trupl
  Petr Nemec- Five Star European PGA Award – Golf Professional of the Year 1998
  newly Instruction of membership in PGAC (CGF)
 • 1999 – New winter center – Cechie/Prague
  5th TCC-Malaga
  The full recognition of PGAC trainings standard and education
 • 2000 – TS include to the Coaching School of Charles University in Prague
  Faculty of Physical Education and Sport
  Tradesman license-State certificate of Teaching delivered by
  The Czech Ministry of Education and Culture
 • 2001 – Education and exam centre – Erpet and GC Hodkovicky centre, Prague
  The PGAE Director of Golf Programme
  New classification of membership are:
  GP X, GP 2, GP 1 ( licence I ., II . )
 • 2002 – Education centre – Albatros Golf, Podebrady
  Training programme for golf instructor-licence A.B.C.
  Further Education Review PGAE
 • 2003 – CGF Project – Play golf, change live
  6th TCC-Munich
 • 2004 – The re-evaluation of the PGAC training programme
 • 2005 – 7th TCC-Munich
 • 2007 – 8th TCC-Malmo, Sweden
 • 2008 – Central Zone Meetings – Munich, Murcia
  PGAE Heads of Training Summit – Lisbon
 • 2009 – Central Zone Meetings – Prague, Czech Republic/April
  PGAs of Europe – Tutor Training Learning Programme November, Murcia
 • 2010 – PGAC – vzdělávací a školicí středisko FSGA – GC Dejvice, Podbabská 81/17, Praha 6
 • 2012 – Vytvořena nová koncepce klalifikace trenérů golfu

  Zrušena rekvalifikace trenérů golfu – cvičitelé golfu

 • 2014 – Petr Němec –  člen Unie profesionálních trenérů (UPT) Českého olympijského výboru

                 Petr Němec –  uveden na portálu UPT coby kontaktní osoba pro ČGF